Diensten

De diensten die Tank Terminal Sluiskil levert:

 • Tankopslag
 • Afvalwaterzuivering
 • Opslagfaciliteiten in hallen
 • Eigen kade met laad- los faciliteiten voor schepen
 • Faciliteren van logistieke keten per as en per schip
 • 3 opslaghallen/loodsen van resp. 500m3, 800m3 en 1000m3

Productenopslag:

 • Tanks zijn geschikt voor opslag van waterige vloeistoffen, grondstoffen en (half)fabrikaten producten en afvalwaters
 • pH range 5-9
 • Vlampunt > 55 graden
 • Vloeibaar bij omgevingstemperatuur
 • Faciliteren van logistieke keten per as en per schip
 • Deels voorzien van voorzieningen om te mengen

Aantal tanks:

13

Aantal tanks:

Varierend van 400 tot 6.000 m3

Capaciteit:

50.000 m3